مجتمع مسکونی ستاره خزر

 

آدرس نوشهر:  به طرف نور کیلومتر 20 نرسیده به جنگل سی سنگان رو به روی مخابرات( علی آباد عسگرخان) پلاک 385

تلفکس:01152013613-01152013613

موبایل:09113932307 و 09351191974 و 09121191974